Problema antisemitismului în atenţia Uniunii Europene


Potrivit portalului de ştiri al postului ungar de radio Inforadio, urmează să fie realizată o anchetă în nouă state membre ale Uniunii Europene, inclusiv în Ungaria, bazată pe mărturiile comunităţilor evreieşti. Scopul investigaţiei este de a ajuta guvernele ţărilor ca prin mărturiile respondenţilor să adopte măsuri mai eficiente pentru combaterea ostilităţilor manifestate împotriva acestei comunităţi.
Potrivit portalului Haaretz, ancheta va fi realizată de Institutul de Cercetare a Evreilor din Londra (Institute for Jewish Policy Research, FRA), precum şi de Institutul de Cercetare a Pieţei Ipsos MORI, la solicitarea Agenţiei pentru Drepturile Fundamentale, creată de UE. În cadrul anchetei vor fi chestionaţi evreii din Belgia, Franţa, Italia, Letonia, România, Suedia, Regatul Unit al Marii Britanii şi Ungaria cu privire la observaţiile şi experienţele trăite în contextul antisemitismului. Rezultatele cercetării vor fi publicate în 2013. Scopul strângerii datelor este de a ajuta pe specialişti în formarea unei imagini complete privind modul de manifestare a ostilităţilor împotriva evreilor din statele membre ale UE. Sintetizarea datelor va contribui la eficientizarea acţiuniilor instituţiilor UE, ale guvernelor naţionale şi organizaţiilor evreieşti desfăşurate în vederea eradicării antisemitismului în Europa, precum şi la apărarea drepturilor credincioşilor. Potrivit FRA, este nevoie de această cercetare internaţională, deoarece datele accesibile la nivel naţional sunt deficitare şi nu pot fi comparate. (12 iunie 2012)

magyarul